Το πρόγραμμα Active Aging Communities (AAC) είναι μια νέα φιλόδοξη παρέμβαση στην κοινότητα των ενηλίκων μεγαλύτερης ηλικίας (65+ετών), σχεδιασμένη για περιβάλλοντα φυσικής κατάστασης και άθλησης αναψυχής σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο της Odense.

Το πρόγραμμα AAC είναι διάρκειας 24 εβδομάδων και εστιάζει i) στο να βελτιώσει τη συνολική υγεία, τη φυσιολογική ικανότητα (π.χ. μυϊκή δύναμη) και τη φυσική λειτουργία (π.χ. περπάτημα), ii) να δημιουργήσει ένα αίσθημα ανήκειν, αυξάνοντας την αίσθηση διασκέδασης και απόλαυσης κατά την διάρκεια της άσκησης, iii) να καθιερώσει μακροπρόθεσμα ένα βιώσιμο τρόπο ζωής.

Το Πρόγραμμα AAC κινείται σε τέσσερις διαφορετικές ενότητες:

1. Ενότητα εκπαιδευτικής ευαισθητοποίησης

2. Ενότητα κοινωνικής ένταξης και συνδεσιμότητας

3. Ενότητα άσκησης

4. Ενότητα αλλαγής συμπεριφοράς

Το πρόγραμμα θα βοηθήσει στη μείωση των επιπέδων κοινωνικής απομόνωσης και αποκλεισμού των ηλικιωμένων, ενώ παράλληλα θα προωθήσει τη σημασία της τακτικής σωματικής δραστηριότητας και του υγιεινού τρόπου ζωής.